Job

Hovedstadens Ejendomsadministrations persondatapolitik for rekruttering.

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Hovedstadens Ejendomsadministration A/S, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette glæder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

Hovedstadens Ejendomsadministrations behandling af personoplysninger og kontraktinformationer

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

Hovedstadens Ejendomsadministration A/S

Sandbjergvej 11

2970 Hørsholm

CVR-NR. 87539016

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR-aktiviteter er Maria Pedersen, der kan træffes pr. mail mp@hea.dk

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Indhentning af referencer og baggrundstjek

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

Følsomme oplysninger

Hovedstadens Ejendomsadministration A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.

I forbindelse med ansættelse til visse særlige betroede stillinger – f.eks. som regnskabsmedarbejder – kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Hovedstadens Ejendomsadministration A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 3 måneder. Hvis du ansættes hos os, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet ikke blive gemt.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 3 måneder.

Rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • ·Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Hovedstadens Ejendomsadministration behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse.
  • ·Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • ·Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante – f.eks. hvis du vælger at trække din ansøgning tilbage.
  • ·Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling.
  • ·Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

April 2018.

Opdateret april 2019.

Opdateret april 2020.

TOP